Wojskowa Komenda Uzupełnień w Gliwicach


czcionka mniejsza czcionka normalna czcionka większa
Współpraca

WSPÓŁPRACA RESORTU OBRONY NARODOWEJ Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI I INNYMI PARTNERAMI SPOŁECZNYMI.


Zgodnie z decyzją nr 187/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 09 czerwca 2009r. w sprawie wprowadzenia zasad współpracy resortu obrony narodowej  organizacjami pozarządowymi i innymi partnerami społecznymi oraz decyzją nr 146/MON Mistra Obrony Narodowej z dnia 11 kwietnia 2011r. zmieniająca decyzję w sprawie wprowadzenia zasad współpracy resortu obrony narodowej z organizacjami pozarządowymi i innymi pratnerami społecznymi, informujemy, że współpraca jest zasadniczo realizowana zgodnie ze sporządzonymi planami. Inicjatywy nie ujęte w planie współpracy moga być wspierane tylko w sytuacjach uzasadnionych szczególnymi potrzebami Sił Zbrojnych lub ważnymi względami społecznymi.
 

AKTY PRAWNE

Decyzja nr.187/MON

Decyzja nr.146/MON

Decyzja Nr 396/MON

Plan współpracy jednostek organizacyjnych bezpośrednio podporządkowanych Szefowi Sztabu Generalnego WP

 

 

POROZUMIENIA O WSPÓŁPRACY PODPISANE PRZEZ WOJSKOWĄ KOMENDĘ UZUPEŁNIEŃ W GLIWICACH Z PARTNERAMI SPOŁECZNYMI:

 

 •  W dniu 26 stycznia 2015 r. zostało zawarte porozumienie o współpracy pomiędzy Wojskowym Komendantem Uzupełnień w Gliwicach a Prezesem Związeku Oficerów Rezerwy Rzeczpospolitej Polskiej w Nowym Dworze Mazowieckim.

treść porozumienia

 • W dniu 28 lutego 2013 r. zostało zawarte porozumienie o współpracy pomiędzy Wojskowym Komendantem Uzupełnień w Gliwicach a Prezesem Zarządu Trawipol- AZ Sp. z o.o.

treść porozumienia

 • W dniu 7 marca 2013 r. zostało zawarte porozumienie o współpracy pomiędzy Wojskowym Komendantem Uzupełnień w Gliwicach a Liceum Ogólnokształcącym ANIMATOR

treść porozumienia

 • W dniu 6 lutego 2014 r. zostało zawarte porozumienie o współpracy pomiędzy Wojskowym Komendantem Uzupełnień w Gliwicach a Dyrektorem Zespołu Szkół Samochodowych w Gliwicach

treść porozumienia

 • W dniu 5 marca 2014r. zostało zawarte porozumienie o współpracy pomiędzy Wojskowym Komendantem Uzupełnień w Gliwicach a Dyrektorem Technikum Nr 4 im. Marii Skłodowskiej - Curie w Bytomiu.

treść porozumienia

 • W czwartek 16 lutego 2017 roku, w siedzibie WKU w Gliwicach zostało zawarte porozumienie o współpracy między Wojskową Komendą Uzupełnień w Gliwicach a Wyższą Szkołą Bezpieczeństwa w Poznaniu.

treść porozumienia

 • W dniu 27 kwietnia 2018 zostało zawarte porozumienie o współpracy pomiędzy Wojskową Komendą Uzupełnień w Gliwicach a Zespołem Szkół Techniczno-Usługowych im. Jana Pawła II w Tarnowskich Górach

treść porozumienia

 • 10 lipca 2018 w siedzibie WKU w Gliwicach miało miejsce uroczyste podpisanie porozumienia o współpracy pomiędzy Wojskową Komendą Uzupełnień w Gliwicach a Stowarzyszeniem "Strzelcy Rzeczypospolitej".

treść porozumienia

  
 • BIP
pdf

Kontakt

Wojskowa Komenda Uzupełnień w Gliwicach
Zawiszy Czarnego 7
44-121 Gliwice
tel. 261124658
fax. 261124691
wku.gliwice@wp.mil.pl

  
 • BIP