Wojskowa Komenda Uzupełnień w Gliwicach


czcionka mniejsza czcionka normalna czcionka większa
Wakaty w Jednostkach Wojskowych

KWALIFIKACJA DO ZAWODOWEJ SŁUŻBY WOJSKOWEJ

 

Informuję, że w 1 Ośrodku Radioelektronicznym w Grójcu są wolne etaty do zawodowej służby wojskowej, zwłaszcza w korpusie oficerów młodszych i podoficerów.

 

TERMIN KWALIFIKACJI - każdy wtorek i czwartek — godz. 8.00

 

MIEJSCE KWALIFIKACJI:

Garnizon adres kontakt

Grójec

1. Ośrodek Radioelektroniczny

05-600 -Grójec

261-513-441

Lidzbark Warmiński

Grupa Rozpoznania Elektronicznego 11-100 Lidzbark Warmiński, ul. Przystaniowa 1

261-318-161

Roskosz

7 Kompania Rozpoznania Radioelektronicznego

21-500 Biała Podlaska, Roskosz

261-512-114

Lębork

5 Kompania Rozpoznania Radioelektronicznego

84-300 Lębork, ul. Obrońców Wybrzeża 1

261-468-800

Zamość

8 Kompania Rozpoznania Radioelektronicznego

22—400 Zamość, ul. Wojska Polskiego 2S

261-181-456

Kandydat powinien posiadać książeczkę wojskową, dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje, zaświadczenie od lekarza o braku przeciwwskazań do egzaminu z wychowania fizycznego, strój sportowy/obuwie sportowe, kserokopie ostatniej opinii służbowej.

Tel. JW. 261-513-485, 261-513-441


Informuję, że w 6 batalionie powietrznodesantowym w Gliwicach są wolne etaty do zawodowej służby wojskowej w korpusie oficerów, podoficerów i szeregowych zawodowych.

 

Najbliższe kwalifikacje

 

 • 11.03.2020 r.;
 • 18.03.2020 r..

 

Kandydat na kwalifikacje powinien posiadać książeczkę wojskową, dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje, zaświadczenie od lekarza o braku przeciwwskazań do egzaminu z wychowania fizycznego, strój sportowy/obuwie sportowe, kserokopie ostatniej opinii służbowej.

 

Tel. JW  261-111-726

Tel. WKU 261-124-682


Informuję, że w 9 Brygadzie Kawalerii Pancernej w Braniewie  są wolne etaty dla żołnierzy zawodowych w korpusie oficerów , podoficerów  oraz szeregowych .

 

Kandydaci powinni posiadać:

- spełniać wymagania powołania do zawodowej służby wojskowej wynikające  

  z ustawy z dnia 11.09.2003r. o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych;

- posiadać stosowne uprawnienia wynikające ze specjalności wojskowych;

- życiorys (CV);

- świadectwo ukończenia ostatniej szkoły;

- dokumenty potwierdzające przebieg służby wojskowej;

Wszelkie informacji dotyczących przeprowadzanych kwalifikacji można uzyskać pod numerem telefonu  JW  261-315-008           

Dodatkowe informacje można uzyskać w Wojskowej Komendzie Uzupełnień w Gliwicach, lub pod numerem telefonu: 261-124-682.

 


KWALIFIKACJA DO ZAWODOWEJ SŁUŻBY WOJSKOWEJ

W związku z koniecznością uzupełnienia stanowisk służbowych informuję,
 że w dniu 24.02.2020 r. o godz. 08:00 w 31. batalionie radiotechnicznym (ul. Graniczna 13, 50-984 Wrocław
)

 

odbędą się rozmowy kwalifikacyjne i egzamin z wychowania fizycznego dla kandydatów do zawodowej służby wojskowej żołnierzy w korpusach oficerów, podoficerów i szeregowych.

 

Ponadto informuję, że przedmiotowe stanowiska umiejscowione są w Garnizonach Wrocław, Poznań, Powidz, Łask oraz Bytom.

 

W związku z powyższym miejsce pełnienia służby zależne jest od jej potrzeb. 

Osoby zgłaszające się na kwalifikację powinny posiadać ze sobą:

- dowód osobisty;

- wojskowy dokument tożsamości;

- prawo jazdy;

- dokumenty potwierdzające posiadane wykształcenie;

-dokumenty potwierdzające odbycie służby wojskowej (ćwiczeń wojskowych);

- dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje i specjalności wojskowe;

- zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do wysiłku fizycznego;

- strój sportowy.   

Szczegółowych informacji, dotyczących naboru na wolne stanowiska można uzyskać  w JW. pod numerami telefonów 261-669-966 lub 261-669-969

Dodatkowe informacje można uzyskać pod w WKU pod numerem tel.261-124-658 


KWALIFIKACJA DO ZAWODOWEJ SŁUŻBY WOJSKOWEJ

 

Informuję, że w 10 Brygadzie logistycznej w Opolu są wolne etaty do zawodowej służby wojskowej w korpusie  szeregowych. Kwalifikacje dla kandydatów wyrażających akces pełnienia zawodowej służby wojskowej w specjalnościach kierowca kat. C i kat. C+E odbędą się  w kompleksie koszarowym przy ul. Domańskiego 68 o godz. 08.00, w dniach 24.02.2020 r.; 23.03.2020 r., 27.04.2020, 25.05.2020 r.

 

 

Kandydaci powinni posiadać dowód osobisty, książeczkę wojskową, dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje, prawo jazdy, zaświadczenie od lekarza o braku przeciwwskazań do egzaminu z wychowania fizycznego, strój sportowy/obuwie sportowe.

Tel. JW. 261-625-075,261-625-093

Dodatkowe informacje można uzyskać  w WKU lub pod numerem tel.261-124-658

 

Informuję, że w 6 batalionie powietrznodesantowym w Gliwicach są wolne etaty do zawodowej służby wojskowej w korpusie oficerów, podoficerów i szeregowych.

KOORDYNATOR

DOWÓDCA PLUTONU

ZASTEPCA DOWÓDCY PLUTONU

ZASTEPCA DOWÓDCY PLUTONU/INSTRUKTOR

PEŁNOMOCNIK DO SPRAW OCHRONY INFORMCJI NIEJAWNYCH

DOWÓDCA OBSŁUGI URZADZENIA TRENINGOWEGO

ELEKTROMECHANIK 34T64

MONTER 28B61

STRZELEC 20C63

KUCHARZ 38B61

Najbliższe kwalifikacje

 • 15 i 22.01.2020 r.;
 • 12 i 19.02.2020 r..

Kandydat na kwalifikacje powinien posiadać książeczkę wojskową, dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje, zaświadczenie od lekarza o braku przeciwwskazań do egzaminu z wychowania fizycznego, strój sportowy/obuwie sportowe, kserokopie ostatniej opinii służbowej.

 

Tel. JW  261-111-726

Tel. WKU 261-124-682

 

 


 

KWALIFIKACJA DO ZAWODOWEJ SŁUŻBY WOJSKOWEJ

W JW. 4390 w Tomaszowie Mazowieckim

W związku z prowadzonym procesem naboru kandydatów na stanowiska przewidziane dla żołnierzy zawodowych w korpusie oficerów, podoficerów i szeregowych zawodowych informuję, że najbliższe kwalifikacje w JW. 4390 w Tomaszowie Mazowieckim odbędą się w  dniu:

 • 03 marca 2020 r.

Miejsce stawiennictwa w w/w terminie godz. 07.40 JW. 4390 Tomaszów Mazowiecki ul. Piłsudskiego 72.

Kandydat powinien posiadać:

 •  książeczkę wojskową, dowód osobisty;
 • dokumenty potwierdzające uprawnienia i kwalifikacje
 • zaświadczenie lekarskie o braku przeciwskazań do przystąpienia do egzaminu sprawnościowego;
 • zaświadczenie o ukończeniu służby przygotowawczej(żołnierze po służbie przygotowawczej);
 • świadectwo służby (dotyczy byłych żołnierzy zawodowych);
 • inne dokumenty potwierdzające kwalifikacje zawodowe (prawo jazdy, świadectwa, certyfikaty);
 • strój do egzaminu z wychowania fizycznego;

 

 • 1.Kwalifikacje będą prowadzone na stanowiska:
 • korpus oficerów ppor./por. - korpus łączności i informatyki;
 • korpus podoficerów od stopnia sierżanta – korpus łączności i informatyki, korpus inżynierii wojskowej;
 • korpus szeregowych w specjalnościach kierowców kat. C, C+E

Ważne!

Przed przyjazdem na kwalifikację wymagany kontakt z przedstawicielem JW. celem potwierdzenia informacji o wolnych stanowiskach i chęci przystąpienia do kwalifikacji.

Wszelkie informacji dotyczących przeprowadzanych kwalifikacji można uzyskać pod numerem telefonu  JW.  261-167-832, 261-167-812        

Dodatkowe informacje można uzyskać w Wojskowej Komendzie Uzupełnień w Gliwicach w godzinach od 9:00 do 14: 00,  lub pod numerem telefonu: 261-124-658.


KWALIFIKACJA DO ZAWODOWEJ SŁUŻBY WOJSKOWEJ

Informuję, że w 2. Ośrodku Radioelektronicznym w Przasnyszu w dniu  26.02.2020 r.  od godz. 08.00 zaplanowane są kwalifikacje do zawodowej służby wojskowej dla :

- oficerów i podoficerów rezerwy:

POR./KPT.
PPOR./POR.

PDF. ST.

PDF.
PDF.MŁ.
SZER. ZAW.

W korpusie szeregowych rezerwy szczególne braki występują na stanowiska: kierowca kat. C, C+E, kucharz, ratownik, ślusarz (+kat. C), elektromechanik.

Ponadto informuję, że istnieje również możliwość indywidualnego umówienia się na rozmowę w innym terminie (w przypadku oficerów i podoficerów), po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym
(tel. 261-371-132, 261-371-339, 261-371-350, 261-371-110).

Kandydat powinien posiadać CV, książeczkę wojskową, dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje, zaświadczenie od lekarza o braku przeciwwskazań do egzaminu                 z wychowania fizycznego, strój sportowy/obuwie sportowe, kserokopie ostatniej opinii służbowej.

Tel. JW. 261-371-132, 261-371-339, 261-371-350, 261-371-110

 Dodatkowe informacje można uzyskać  w WKU lub pod numerem tel.261-124-658


KWALIFIKACJA DO ZAWODOWEJ SŁUŻBY WOJSKOWEJ

Informuję, że w 16 batalionie powietrznodesantowym w Krakowie są wolne etaty do zawodowej służby wojskowej w korpusie szeregowych.

Terminy najbliższych kwalifikacji do zawodowej służby wojskowej :

 

 • 10 marca 2020 r.;
 • 17 marca 2020 r.

 

Kandydat powinien posiadać książeczkę wojskową, dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje, zaświadczenie od lekarza o braku przeciwwskazań do egzaminu z wychowania fizycznego, strój sportowy/obuwie sportowe.

Wszelkich informacji dotyczących przeprowadzanych kwalifikacji można uzyskać pod numerem telefonu  JW. 261-134-551

Dodatkowe informacje można uzyskać w Wojskowej Komendzie Uzupełnień
w Gliwicach,  lub pod numerem telefonu: 261-124-658

 


KWALIFIKACJA DO ZAWODOWEJ SŁUŻBY WOJSKOWEJ

Informuję, że w 10 Brygadzie logistycznej w Opolu są wolne etaty do zawodowej służby wojskowej. Kwalifikacje dla kandydatów wyrażających akces pełnienia zawodowej służby wojskowej  odbędą się  w kompleksie koszarowym przy ul. Domańskiego 68 o godz. 08.00, w dniu 22.02.2020 r..

Kandydaci powinni posiadać dowód osobisty, książeczkę wojskową, dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje, zaświadczenie od lekarza o braku przeciwwskazań do egzaminu z wychowania fizycznego, strój sportowy/obuwie sportowe.

Tel. JW. 261-625-075, 261-625-079,261-625-093


Informuję, że w 5 pułku inżynieryjnym  są wolne etaty dla żołnierzy zawodowych  w korpusie szeregowych na stanowiska służbowe: kierowca kat. C, kierowca kat. C+E, elektromechanik – wymagane uprawnienia energetyczne.

 

W związku z powyższym kandydatów wyrażających akces pełnienia służby informuję , że kwalifikacje  do 5 pinż Szczecin Podjuchy, ul. Metalowa 39 prowadzone są w każdą środę w godz. 08.00-12.00 (stawiennictwo na godz. 08.00). Najbliższe kwalifikacje prowadzone są  w dniach:

 

05.02.2020 r.;

 

12.02.2020 r..

 

Do kontaktów w przedmiotowej sprawie wyznaczeni zostali:

 

- podoficer specjalista  S-1- tel.261-454-788 , kom. 885210005

 

Dodatkowych informacji można uzyskać w WKU osobiście, lub pod numerem telefonu 261-124-658.

 

Kandydaci powinni posiadać:

 

- spełniać wymagania powołania do zawodowej służby wojskowej wynikające  

 

  z   ustawy z dnia 11.09.2003r. o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych;

 

- posiadać stosowne uprawnienia wynikające ze specjalności wojskowych;

 

- życiorys (CV);

 

- świadectwo ukończenia ostatniej szkoły;

 

- dokumenty potwierdzające przebieg służby wojskowej;

 


KWALIFIKACJA DO ZAWODOWEJ SŁUŻBY WOJSKOWEJ

 

W 1 batalionie kawalerii powietrznej Leźnica Wielka

 

W związku z prowadzonym procesem naboru kandydatów na stanowiska przewidziane dla żołnierzy zawodowych w korpusie szeregowych zawodowych informuję, że kwalifikacje  w 1 batalionie kawalerii powietrznej odbywają  się w  każdy wtorek oprócz dni ustawowo wolnych od godz. 09.00 Jednostce Wojskowej 4393, 95-043 Leźnica Wielka.

 

Kandydat powinien posiadać:

 

 • Dokumenty tożsamości – dowód osobisty, książeczkę wojskową;
 • dokumenty potwierdzające uprawnienia i kwalifikacje
 • zaświadczenie lekarskie potwierdzające możliwości przystąpienia do egzaminu z wychowania fizycznego;
 • zaświadczenie o ukończeniu służby przygotowawczej;
 • zaświadczenie o odbyciu ćwiczeń wojskowych;
 • prawo jazdy;
 • strój sportowy;
 • przybory piśmiennicze.

 

Wszelkie informacji dotyczących przeprowadzanych kwalifikacji można uzyskać pod numerem telefonu  JW.  261-168-204, 261-168-218.  

Dodatkowe informacje można uzyskać w Wojskowej Komendzie Uzupełnień w Gliwicach,  lub pod numerem telefonu: 261-124-682


Informuję, że  w 8 Kujawsko – Pomorskiej Brygadzie Obrony Terytorialnej (8K-PBOT) są wolne etaty dla żołnierzy zawodowych w korpusie oficerów młodszych i podoficerów.

 

Jednocześnie informuję, że rozmowy kadrowe z ochotnikami realizowane są po wcześniejszym przesłaniu CV na adres e-mail 8kpbot.hr@ron.mil.pl. Osoby zakwalifikowane zostaną telefonicznie poinformowane o terminie przeprowadzenia kwalifikacji do zawodowej służby wojskowej w  8K-PBOT.

 

Wszelkie informacji dotyczących przeprowadzanych kwalifikacji można uzyskać pod numerami telefonu  JW  261-415-510 , 261-415-516.       

Dodatkowe informacje można uzyskać w Wojskowej Komendzie Uzupełnień
w Gliwicach w godzinach,  lub pod numerem telefonu: 261-124-682.

 


Informuję, że w 2 pułku inżynieryjnym w Inowrocławiu  są wolne etaty dla żołnierzy zawodowych w korpusie oficerów młodszych, podoficerów  oraz szeregowych posiadających prawo jazdy kat. C,C+E, oraz posiadających specjalność wojskową kucharz

 

Kandydaci powinni posiadać:

 

- spełniać wymagania powołania do zawodowej służby wojskowej wynikające  

 

  z   ustawy z dnia 11.09.2003r. o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych;

 

- posiadać stosowne uprawnienia wynikające ze specjalności wojskowych;

 

- życiorys (CV);

 

- świadectwo ukończenia ostatniej szkoły;

 

- dokumenty potwierdzające przebieg służby wojskowej;

 

Wszelkie informacji dotyczących przeprowadzanych kwalifikacji można uzyskać pod numerem telefonu  JW  261-436-448           

 

Dodatkowe informacje można uzyskać w Wojskowej Komendzie Uzupełnień w Gliwicach w godzinach,  lub pod numerem telefonu: 261-124-682.

 


KWALIFIKACJA DO ZAWODOWEJ SŁUŻBY WOJSKOWEJ

 

 

 

Informuję, że 6 batalionie logistycznym w Krakowie został zmieniony termin kwalifikacji planowany na dzień 12.02.2020 r. na dzień 05.02.2020 r.. Aktualne normy sprawdzianu kwalifikacyjnego sprawności fizycznej dla kandydatów znajdują się na stronach jednostki wojskowej :

 

- 6blog.wp.mil.pl zakładka dołącz do nas;

 

- 6BPD.wp.mil.pl zakładka służba w 6 BPD.

 

 

 

Kandydat powinien posiadać książeczkę wojskową, dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje, zaświadczenie od lekarza o braku przeciwwskazań do egzaminu z wychowania fizycznego, strój sportowy/obuwie sportowe, kserokopie ostatniej opinii służbowej.

Tel. JW. 261-134-867

Tel. WKU 261-124-682


KWALIFIKACJA DO ZAWODOWEJ SŁUŻBY WOJSKOWEJ

Informuję, że w 1 PUŁKU SAPERÓW w Brzegu są wolne etaty dla żołnierzy zawodowych w korpusie szeregowych.

kwalifikacje odbędą się w następujących terminach:

 

- 22.01.2020 r.;

 

- 05.02.2020 r.;

 

- 19.02.2020 r..

 

Kandydat powinien posiadać książeczkę wojskową, dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje, zaświadczenie od lekarza o braku przeciwwskazań do egzaminu z wychowania fizycznego, strój sportowy/obuwie sportowe.

Tel. Kontaktowy do JW. 261-637-214


KWALIFIKACJA DO ZAWODOWEJ SŁUŻBY WOJSKOWEJ

W JW. 4391 w Tomaszowie Mazowieckim

W związku z prowadzonym procesem naboru kandydatów na stanowiska przewidziane dla żołnierzy zawodowych w korpusie szeregowych zawodowych informuję, że kwalifikacje planowane na kolejny miesiąc  odbędą się w dniach 07 i 21 lutego 2020r. godz. 08.30 w JW 4391 Tomaszów Mazowiecki, ul. Piłsudskiego 72.

Kandydat powinien posiadać:

Ø  dokument tożsamości - książeczkę wojskową;

Ø  dokumenty potwierdzające uprawnienia i kwalifikacje

Ø  zaświadczenie lekarskie potwierdzające możliwości przystąpienia do egzaminu z wychowania fizycznego;

Ø  strój sportowy;

Ø  przybory piśmiennicze.

Wszelkie informacji dotyczących przeprowadzanych kwalifikacji można uzyskać pod numerem telefonu  JW  261-167-714     

Dodatkowe informacje można uzyskać w Wojskowej Komendzie Uzupełnień w Gliwicach w godzinach od 9:00 do 14: 00,  lub pod numerem telefonu: 261-124-658. 


KWALIFIKACJA DO ZAWODOWEJ SŁUŻBY WOJSKOWEJ

 

W związku z koniecznością uzupełnienia stanowisk służbowych informuję,
że w dniu 21.01.2020 r. o godz. 08:00 w 31. batalionie radiotechnicznym
(ul. Graniczna 13, 50-984 Wrocław
)

odbędą się rozmowy kwalifikacyjne i egzamin z wychowania fizycznego dla kandydatów do zawodowej służby wojskowej żołnierzy w korpusach oficerów, podoficerów i szeregowych na stanowiska o specjalnościach wojskowych:

- 22G (radiotechniczna);

- 28B (eksploatacja systemów łączności);

- 28D (eksploatacja systemów informatycznych).

Ponadto informuję, że przedmiotowe stanowiska umiejscowione są w Garnizonach Wrocław, Poznań, Powidz, Łask oraz Bytom.

W związku z powyższym miejsce pełnienia służby zależne jest od jej potrzeb.

 

Osoby zgłaszające się na kwalifikację powinny posiadać ze sobą:

- dowód osobisty;

- wojskowy dokument tożsamości;

- prawo jazdy;

- dokumenty potwierdzające posiadane wykształcenie;

- dokumenty potwierdzające odbycie służby wojskowej (ćwiczeń wojskowych);

- dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje i specjalności wojskowe;

- zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do wysiłku fizycznego;

- strój sportowy.   

Szczegółowych informacji, dotyczących naboru na wolne stanowiska można uzyskać w JW. pod numerami telefonów 261-669-966 lub 261-669-969

 

Dodatkowe informacje można uzyskać pod w WKU pod numerem tel.261-124-658


KWALIFIKACJA DO ZAWODOWEJ SŁUŻBY WOJSKOWEJ

 

 

Informuję, że w 1 Ośrodku Radioelektronicznym w Grójcu są wolne etaty do zawodowej służby wojskowej, zwłaszcza w korpusie oficerów młodszych i podoficerów.

TERMIN KWALIFIKACJI - każdy wtorek i czwartek — godz. 8.00

MIEJSCE KWALIFIKACJI:

Garnizon adres kontakt

Grójec

1. Ośrodek Radioelektroniczny

05-600_Grójec

261-513-441

Lidzbark Warmiński

Grupa Rozpoznania Elektronicznego 11-100 Lidzbark Warmiński, ul. Przystaniowa 1

261-318-161

Roskosz

7 Kompania Rozpoznania Radioelektronicznego

21-500 Biała Podlaska, Roskosz

261-512-114

Lębork

5 Kompania Rozpoznania Radioelektronicznego

84-300 Lębork, ul. Obrońców Wybrzeża 1

261-468-800

Zamość

8 Kompania Rozpoznania Radioelektronicznego

22—400 Zamość, ul. Wojska Polskiego 2S

261-181-456

 

Kandydat powinien posiadać książeczkę wojskową, dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje, zaświadczenie od lekarza o braku przeciwwskazań do egzaminu z wychowania fizycznego, strój sportowy/obuwie sportowe, kserokopie ostatniej opinii służbowej.

Tel. JW. 261-513-485, 261-513-441


Informuję, że Wojskowy Ośrodek Medycyny Prewencyjnej w Krakowie posiada wakaty na stanowiskach służbowych żołnierzy zawodowych w korpusach osobowych medycznych, grupa osobowa lekarzy, farmaceutów i weterynarii o stopniach etatowych  ppłk, mjr, por./kpt..

Wszelkie informacji dotyczących naboru można uzyskać pod numerem telefonu  JW  261-134-959

Dodatkowe informacje można uzyskać w Wojskowej Komendzie Uzupełnień w Gliwicach  lub pod numerem telefonu: 261-124-658.


W JW 4071 ŻAGAŃ

W związku z prowadzonym procesem naboru kandydatów na stanowiska przewidziane dla żołnierzy zawodowych  informuję, że w każdy czwartek miesiąca od godz. 08.00 będą prowadzone rozmowy kwalifikacyjne wJW 4071 Żagań, ul. Żarska  (czas stawiennictwa na godz. 07.45 przy biurze przepustek, brama środkowa).

Kandydat powinien posiadać:

 • dokument tożsamości - książeczkę wojskową, dowód osobisty;
 • dokumenty potwierdzające uprawnienia i kwalifikacje
 • zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań o przystąpieniu do egzaminu sprawnościowego;
 • świadectwo służby  ( dotyczy byłych żołnierzy zawodowych);
 • zaświadczenie o ukończeniu służby przygotowawczej;
 • Inne dokumenty potwierdzające kwalifikacje zawodowe, np. prawo jazdy, świadectwa ukończenia szkół, certyfikaty;
 • ubiór sportowy.

Kwalifikacje są prowadzone w III etapach:

Etap I – sprawdzian sprawności fizycznej;

Etap II – kompletowanie niezbędnych dokumentów;

Etap III – rozmowa kwalifikacyjna.

Wszelkie informacji dotyczących przeprowadzanych kwalifikacji można uzyskać pod numerem telefonu  JW  261-688-360 lub 261-688-364   

Dodatkowe informacje można uzyskać w Wojskowej Komendzie Uzupełnień w Gliwicach  lub pod numerem telefonu: 261-124-658.

 


 

KWALIFIKACJA DO ZAWODOWEJ SŁUŻBY WOJSKOWEJ

W JW. 4808 w m. GOŁDAP

Informuję, że Jednostce Wojskowej 4808 Gołdap cały czas jest prowadzony nabór kandydatów na stanowiska przewidziane dla żołnierzy zawodowych w korpusie szeregowych zawodowych.

Kwalifikacje prowadzone są codziennie od poniedziałku do piątku od godz. 10.00

Wszelkie informacji dotyczących przeprowadzanych kwalifikacji można uzyskać pod numerem telefonu  JW  261-336-244.    

Dodatkowe informacje można uzyskać w Wojskowej Komendzie Uzupełnień w Gliwicach w godzinach od 9:00 do 14: 00,  lub pod numerem telefonu: 261-124-658.

 


 

Informuję, że w 6 batalionie powietrznodesantowym w Gliwicach są wolne etaty do zawodowej służby wojskowej w korpusie oficerów, podoficerów i szeregowych.

KOORDYNATOR

DOWÓDCA PLUTONU

ZASTEPCA DOWÓDCY PLUTONU

ZASTEPCA DOWÓDCY PLUTONU/INSTRUKTOR

PEŁNOMOCNIK DO SPRAW OCHRONY INFORMCJI NIEJAWNYCH

DOWÓDCA OBSŁUGI URZADZENIA TRENINGOWEGO

ELEKTROMECHANIK 34T64

MONTER 28B61

STRZELEC 20C63

KUCHARZ 38B61

Najbliższe kwalifikacje

 • 15 i 22.01.2020 r.;
 • 12 i 19.02.2020 r..

Kandydat na kwalifikacje powinien posiadać książeczkę wojskową, dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje, zaświadczenie od lekarza o braku przeciwwskazań do egzaminu z wychowania fizycznego, strój sportowy/obuwie sportowe, kserokopie ostatniej opinii służbowej.

 

Tel. JW  261-111-726


KWALIFIKACJA DO ZAWODOWEJ SŁUŻBY WOJSKOWEJ

W JW. 4391 w Tomaszowie Mazowieckim

W związku z prowadzonym procesem naboru kandydatów na stanowiska przewidziane dla żołnierzy zawodowych w korpusie szeregowych zawodowych informuję, że najbliższe kwalifikacje odbędą się w dniu 17 i 31 stycznia 2020r. godz. 08.30 wJW 4391 Tomaszów Mazowiecki, ul. Piłsudskiego 72.

Kandydat powinien posiadać:

 • dokument tożsamości - książeczkę wojskową;
 • dokumenty potwierdzające uprawnienia i kwalifikacje
 • zaświadczenie lekarskie potwierdzające możliwości przystąpienia do egzaminu z wychowania fizycznego;
 • strój sportowy;
 • przybory piśmiennicze.

Wszelkie informacji dotyczących przeprowadzanych kwalifikacji można uzyskać pod numerem telefonu  JW  261-167-714     

Dodatkowe informacje można uzyskać w Wojskowej Komendzie Uzupełnień w Gliwicach w godzinach od 9:00 do 14: 00,  lub pod numerem telefonu: 261-124-658.


KWALIFIKACJA DO ZAWODOWEJ SŁUŻBY WOJSKOWEJ

Informuję, że w 16 batalionie powietrznodesantowym w Krakowie są wolne etaty do zawodowej służby wojskowej.

 

Terminy kwalifikacji do zawodowej służby wojskowej w 2020 r. :

 

- 14 stycznia i 21 stycznia

- 04 lutego i 11 lutego

- 10 marca i 17 marca

- 07 kwietnia i 21 kwietnia

- 12 maja i 26 maja

- 09 czerwca i 23 czerwca

- 08 września i 22 września

- 06 października i 20 października

- 10 listopada i 24 listopada

- 08 grudnia i 15 grudnia

 

Kandydat powinien posiadać książeczkę wojskową, dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje, zaświadczenie od lekarza o braku przeciwwskazań do egzaminu z wychowania fizycznego, strój sportowy/obuwie sportowe.

Nr telefonu JW. 261-134-551


KWALIFIKACJA DO ZAWODOWEJ SŁUŻBY WOJSKOWEJ

 

Informuję, że w 1 PUŁKU SAPERÓW w Brzegu są wolne etaty dla żołnierzy zawodowych w korpusie szeregowych.

 

kwalifikacje odbędą się w następujących terminach:

            - 15.01.2020.;

- 22.01.2020 r.;

- 05.02.2020 r.;

- 19.02.2020 r..

 

Kandydat powinien posiadać książeczkę wojskową, dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje, zaświadczenie od lekarza o braku przeciwwskazań do egzaminu z wychowania fizycznego, strój sportowy/obuwie sportowe.

Tel. Kontaktowy do JW. 261-637-214


KWALIFIKACJA DO ZAWODOWEJ SŁUŻBY WOJSKOWEJ

 

TERMINY KWALIFIKACJI DO KORPUSU SZEREGOWYCH ZAWODOWYCH

NA 2020 ROK

W JEDNOSTKACH WOJSKOWYCH 6 BRYGADY POWIETRZNODESANTOWEJ

 

 

Uwaga:

Stawiennictwo kandydatów na godzinę 08.00 w dniu kwalifikacji

 

 

Kandydat powinien posiadać książeczkę wojskową, dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje, zaświadczenie od lekarza o braku przeciwwskazań do egzaminu z wychowania fizycznego, strój sportowy/obuwie sportowe.

 


KWALIFIKACJA DO ZAWODOWEJ SŁUŻBY WOJSKOWEJ

 

Terminy kwalifikacji do zawodowej służby wojskowej w 18 batalionie powietrznodesantowym w Bielsku-Białej w 2020 r.  

 

 • 09 i 23 styczeń 2020 r.;
 • 06 i 20 luty 2020 r.;
 • 05 i 19 marzec 2020 r.;
 • 02 i 23 kwiecień 2020r.;
 • 07 i 21 maj 2020 r.;
 • 04 i 18 czerwiec 2020 r.
 • 02 i 23 lipiec 2020 r;
 • 06 i 20 sierpień 2020 r.;
 • 03 i 10 wrzesień 2020 r.;
 • 08 i 22 październik 2020 r.
 • 05 i 19 listopad 2020 r.
 • 03 i 17 grudzień 2020 r..

 

Kandydat powinien posiadać książeczkę wojskową, dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje, zaświadczenie od lekarza o braku przeciwwskazań do egzaminu z wychowania fizycznego, strój sportowy/obuwie sportowe, skierowanie z WKU na kwalifikacje.


Informuję, że w 6 batalionie powietrznodesantowym w Gliwicach są wolne etaty do zawodowej służby wojskowej w korpusie oficerów, podoficerów i szeregowych.

DOWÓDCA PLUTONU

ZASTEPCA DOWÓDCY PLUTONU

ZASTEPCA DOWÓDCY PLUTONU/INSTRUKTOR

PEŁNOMOCNIK DO SPRAW OCHRONY INFORMCJI NIEJAWNYCH

KIEROWNIK KANCELARII

DOWÓDCA OBSŁUGI URZADZENIA TRENINGOWEGO

KIEROWCA 38T62

KUCHARZ 38B61

Najbliższe kwalifikacje

 • 11 grudzień 2019r.
 • 15 i 22 styczeń 2020 r.

Kandydat na kwalifikacje powinien posiadać książeczkę wojskową, dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje, zaświadczenie od lekarza o braku przeciwwskazań do egzaminu z wychowania fizycznego, strój sportowy/obuwie sportowe, kserokopie ostatniej opinii służbowej.

 

Tel. JW  261-111-726


Informuję, że w 6 batalionie powietrznodesantowym w Gliwicach są wolne etaty do zawodowej służby wojskowej w korpusie oficerów, podoficerów i szeregowych.

DOWÓDCA PLUTONU

ZASTEPCA DOWÓDCY PLUTONU

ZASTEPCA DOWÓDCY PLUTONU/INSTRUKTOR

PEŁNOMOCNIK DO SPRAW OCHRONY INFORMCJI NIEJAWNYCH

KIEROWNIK KANCELARII

DOWÓDCA OBSŁUGI URZADZENIA TRENINGOWEGO

KIEROWCA 38T62

KUCHARZ 38B61

Najbliższe kwalifikacje

 • 11 grudzień 2019r.
 • 15 i 22 styczeń 2020 r.

Kandydat na kwalifikacje powinien posiadać książeczkę wojskową, dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje, zaświadczenie od lekarza o braku przeciwwskazań do egzaminu z wychowania fizycznego, strój sportowy/obuwie sportowe, kserokopie ostatniej opinii służbowej.

 

Tel. JW  261-111-726

 


KWALIFIKACJA DO ZAWODOWEJ SŁUŻBY WOJSKOWEJ

 

Terminy kwalifikacji do zawodowej służby wojskowej w 6 batalionie dowodzenia
w Krakowie
w 2020 r.  

 

 • 14 stycznia 2020 r.;
 • 11, 25 lutego 2020 r.;
 • 10, 24 marca 2020 r.;
 • 7, 21 kwietnia 2020 r.;
 • 12, 26 maja 2020 r.;
 • 9, 23 czerwca 2020 r.;
 • 7 lipca 2020 r.;
 • 25 sierpnia 2020 r.;
 • 8, 22 września 2020 r.;
 • 6, 20 października 2020 r.;
 •  3, 7 listopada 2020 r.;
 • 8 grudnia 2020 r.

 

Kandydat powinien posiadać książeczkę wojskową, dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje, zaświadczenie od lekarza o braku przeciwwskazań do egzaminu z wychowania fizycznego, strój sportowy/obuwie sportowe, skierowanie z WKU na kwalifikacje.


 

KWALIFIKACJA DO ZAWODOWEJ SŁUŻBY WOJSKOWEJw 102 batalionie ochrony w BIELKOWIE

BRYGADA WSPARCIA DOWODZENIA WIELONARODOWEGO KORPUSU PÓŁNOCNY – WSCHÓD

102 batalion ochrony

Jednostka Wojskowa

Telefon

Terminy kwalifikacji

102 batalion ochrony

 73-108 Kobylanka

Bielkowo 
woj. Zachodniopomorskie

 

261 461 123

261 461 124

261 461 125

261 461 126

261 461 075

Kwalifikacje do korpusu szeregowych zaplanowano:

w Jednostce Wojskowej m. Bielkowo.

 

Najbliższe kwalifikacje odbędą się w dniach: 
04.11.2019 r., 25.11.2019 r., 02.12.2019 r., 16.12.2019 r., 
07.01.2020 r., 20.01.2020 r.

Stawiennictwo w dniu kwalifikacji godz. 8.00

Kandydat w dniu kwalifikacji powinien posiadać oryginał 
nw. dokumentów wraz z wykonaną kserokopią:

-        książeczkę wojskową, dowód osobisty, prawo jazdy;

-        zaświadczenie o ukończeniu służby przygotowawczej, opinie służbowe, kontrakt na pełnienie służby 
w Narodowych Siłach Rezerwowych,  zaświadczenie 
o odbyciu ćwiczeń w NSR, dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje np. uprawnienia do obsługi maszyn inżynieryjnych.

-        dokumenty potwierdzające posiadane wykształcenie;

-        zaświadczenie od lekarza o braku przeciwwskazań 
do odbycia testu wysiłkowego ze sprawności fizycznej;

-        strój sportowy stosowny do warunków atmosferycznych, przybory do pisania, kserokopie posiadanych dokumentów.

 

W kwalifikacjach na wolne stanowiska mogą brać udział:

-        żołnierze rezerwy po odbyciu zasadniczej służby wojskowej;

-        żołnierze Narodowych Sił Rezerwowych;

-        żołnierze po służbie przygotowawczej

Poszukiwani są szczególnie kandydaci na stanowiska 
w korpusie szeregowych zawodowych, korpus osobowy wojsk lądowych:

-        o specjalnościach ogólnowojskowych::

 • zwiadowca, zwiadowca - nurek

-        o specjalnościach logistycznych:

 • kierowca z uprawnieniami kat. C, C+E;
 • obsługa urządzeń i sprzętu przeładunkowego,
 • kucharz;
 • operator koparki;
 • mechanik
 • elektromechanik

-        o specjalnościach przeciwlotniczych:

 •  obsługa armaty przeciwlotniczej, celowniczy;

UWAGA !

Każdorazowo przed udaniem się na kwalifikacje potwierdzić telefonicznie termin kwalifikacji z JW.

 

KWALIFIKACJA DO ZAWODOWEJ SŁUŻBY WOJSKOWEJ

 

W związku z koniecznością uzupełnienia stanowisk służbowych informuję,
że w dniu 21.01.2020 r. o godz. 08:00 w 31. batalionie radiotechnicznym
(ul. Graniczna 13, 50-984 Wrocław
)

odbędą się rozmowy kwalifikacyjne i egzamin z wychowania fizycznego dla kandydatów do zawodowej służby wojskowej żołnierzy w korpusach oficerów, podoficerów i szeregowych na stanowiska o specjalnościach wojskowych:

- 22G (radiotechniczna);

- 28B (eksploatacja systemów łączności);

- 28D (eksploatacja systemów informatycznych).

Ponadto informuję, że przedmiotowe stanowiska umiejscowione są w Garnizonach Wrocław, Poznań, Powidz, Łask oraz Bytom.

W związku z powyższym miejsce pełnienia służby zależne jest od jej potrzeb.

 

Osoby zgłaszające się na kwalifikację powinny posiadać ze sobą:

- dowód osobisty;

- wojskowy dokument tożsamości;

- prawo jazdy;

- dokumenty potwierdzające posiadane wykształcenie;

- dokumenty potwierdzające odbycie służby wojskowej (ćwiczeń wojskowych);

- dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje i specjalności wojskowe;

- zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do wysiłku fizycznego;

- strój sportowy.   

Szczegółowych informacji, dotyczących naboru na wolne stanowiska można uzyskać                   w JW. pod numerami telefonów 261-669-966 lub 261-669-969

 

Dodatkowe informacje można uzyskać pod w WKU pod numerem tel.261-124-658

  
 • BIP
pdf

Kontakt

Wojskowa Komenda Uzupełnień w Gliwicach
Zawiszy Czarnego 7
44-121 Gliwice
tel. 261124658
fax. 261124691
wku.gliwice@wp.mil.pl

  
 • BIP