Wojskowa Komenda Uzupełnień w Gliwicach


czcionka mniejsza czcionka normalna czcionka większa
Płk pil. Roman Florer

Renowacja grobu płk pil. Romana Florera

Z inicjatywy społecznej oraz w nawiązaniu do założeń programowo-organizacyjnych przedsięwzięcia pod hasłem "Żołnierska Pamięć" w WKU podjęto się udzielenia pomocy związanej z uporządkowaniem i wyremontowaniem kwatery zmarłego w 1973 roku i pochowanego na gliwickim Cmentarzu Centralnym przy ulicy Kozielskiej pana pułkownika ROMANA FLORERA - pilota, organizatora i twórcy polskiego lotnictwa, pierwszego komendanta Oficerskiej Szkoły Lotnictwa w Dęblinie.
Dzięki pomocy darczyńców udało się odrestaurować pomnik zmarłego płk pil. Romana Florera oraz jego małżonki. W galerii można obejrzeć zdjęcia z poszczególnych etapów renowacji mogiły.
   

Lista ofiarodawców, która wsparła finansowo renowację nagrobka:

 • Grupa Miłośników I Brygady marszałka Józefa Piłsudskiego
 • Okręgowy Zadząd Związku Represjonowanych Politycznie Żołnierzy Górników
 • Związek Więźniów Politycznych Okresu Stalinowskiego - Pan Tadeusz Gojawiczyński
 • Światowy Związek Żołnierzy AK o. Gliwice oraz  Pan Adam Popiel
 • ZBŻZiOR WP koło nr 6 w Gliwicach im. Byłej Górnośląskiej Brygady WOP
 • ZBŻZiOR WP koło nr 4 w Gliwicach
 • Stoważyszenie Seniorów Lotników Wojskowych RP o. Dęblin
 • Śląski Wojewódzki Zarząd
 • Związek Byłych Żołnierzy Zawodowych i Oficerów Rezerwy
 • Wojsko Polskie w Katowicach
 • Stowarzyszenie Seniorów Lotników Wojskowych RP o. Tomaszów Mazowiecki
 • Związek Byłych Żołnierzy Zawodowych w Katowicach
 • Uczestnicy Zjazdu Promocji "WOSL-89" Dęblin
 • Elżbieta i Andrzej Szajkowscy
 • Rada Rodziców OLL im. Żwirki i Wigury
 • Stowarzyszenie Polskich Kombatantów Weteranów Walk o Niepodległość 1919 - 1966 im. gen. Stefana Grota - Roweckiego - Zarząd Główny Gliwice

  Życiorys

Pułkownik Roman Florer

Urodził się 15 marca 1888 roku w Brzeżanach, zmarł 6 listopada 1973 roku w Gliwicach. Pułkownik pilot Wojska Polskiego.
W 1903 roku wstąpił do Korpusu Kadetów we Lwowie. Po odbyciu szkolenia i praktyk w wojsku austriackim został w 1907 roku przydzielony do 45 Pułku Piechoty w Przemyślu. Tam uzyskał pierwszy stopień oficerski. W maju 1914 roku został skierowany na kurs obserwatorów lotniczych w Wiedniu.
W 1903 roku wstąpił do Korpusu Kadetów we Lwowie. Po odbyciu szkolenia i praktyk w wojsku austriackim został w 1907 roku przydzielony do 45 Pułku Piechoty w Przemyślu. Tam uzyskał pierwszy stopień oficerski. W maju 1914 roku został skierowany na kurs obserwatorów lotniczych w Wiedniu.
Po wybuchu I wojny światowej dostał przydział jako obserwator na front serbski i włoski w 4 skadrze Lotniczej. Na przełomie 1914 i 1915 roku został skierowany na kurs pilotów do Wierne Neustadt. Po ukończeniu kurku powrócił na front jako pilot w 27 Eskadrze Lotniczej. W czasie jednego z lotów bojowych z pilotem Hassanem Rizą Effendi Pielerem zestrzelił używając pistoletu Mausera samolot włoski. Ze względu na duże predyspozycje na początku 1917 roku zostaje mianowany jej dowódcą i promowany do stopnia kapitana. Po powrocie z frontu został dowódcą 10 Zapasowej Kompanii Lotnicznej na lotnisku rakowickim w Krakowie.
31 października 1918 poddał się rozkazom gen. Roji i przekazał władzę na lotnisku w ręce por. rez. dr Zdzisława Dzikowskiego. 1 listopada ponownie objął dowództwo na lotnisku rakowickim, zapobiegając rozgrabieniu sprzętu oraz utracie samolotów.
Od 9 stycznia do 24 marca 1919 dowodził I Grupą Lotniczą w Warszawie. Po utworzeniu w Krakowie Szkoły Pilotów w maju 1919 roku został komendantem I Niższej Szkoły Pilotów w Krakowie (we wrześniu 1919 dołączyli do niej również uczniowie II Szkoły Pilotów w Warszawie, po jej likwidacji na skutek pożaru sprzętu na lotnisku mokotowskim). Szkoła działała przez okres wojny polsko-bolszewickiej.
W latach 1922-1923 Roman Florer przejmuje obowiązki komendanta Szkoły Obserwatorów i Strzelców Lotniczych w Toruniu. Wówczas zostaje mianowany podpułkownikiem lotnictwa. W kwietniu 1924 wyznaczony został na stanowisko dowódcy 4 Pułku Lotniczego w Toruniu. 23 maja tego roku wydał pierwszy rozkaz organizacyjny.
1 sierpnia 1925 roku zostaje organizatorem i pierwszym komendantem Szkoły Lotnictwa w Grudziądzu. Jest jej komendantem do 13 kwietnia 1927 roku. Po przeniesieniu szkoły do Dęblina i przemianowaniem jej na Ośrodek Szkolenia Lotniczego w Dęblinie obecnie Wyższa Szkoła Oficerska Sił Powietrznych jest jego komendantem do ponownego jej przeformowania – tym razem na Szkołę Podchorążych Lotnictwa w Dęblinie. Florer pozostaje jej komendantem do 1929 roku, kiedy to w stopniu pułkownika przechodzi w stan spoczynku.
Po zakończeniu kariery wojskowej pracuje w Drukarni przemysłowej w Warszawie, później w fabryce drewna. W 1938 roku opuszcza Warszawę i znajduje zatrudnienie w Katowicach w fabryce Mydła. Okres okupacji spędza w Warszawie. Pod koniec życia osiedla się w Gliwicach, gdzie umiera 6 listopada 1973 roku.
źródło: Wikipedia
 
  
 • BIP
pdf

Kontakt

Wojskowa Komenda Uzupełnień w Gliwicach
Zawiszy Czarnego 7
44-121 Gliwice
tel. 261124658
fax. 261124691
wku.gliwice@wp.mil.pl

  
 • BIP