Wojskowa Komenda Uzupełnień w Gliwicach


czcionka mniejsza czcionka normalna czcionka większa
Legia Akademicka

 

MATERIAŁ INFORMACYJNY

 

„RUSZA III. EDYCJA PROGRAMU OCHOTNICZEGO PRZESZKOLENIA WOJSKOWEGO STUDENTÓW „LEGIA AKADEMICKA”

 

 

 

W związku z utrzymującym się bardzo dużym zainteresowaniem studentów edukacją wojskową oraz praktycznym przeszkoleniem wojskowym, od początku nowego roku akademickiego 2019/2020 rusza kolejna, III. już edycja programu ochotniczego przeszkolenia wojskowego studentów w ramach „Legii Akademickiej”.

 

Realizację programu w dalszym ciągu wspierają resorty nauki i szkolnictwa wyższego oraz gospodarki morskiej i żeglugi śródlądowej. Do udziału w kolejnej edycji programu Ministerstwo Obrony Narodowej wystosowało zaproszenia również do resortu spraw wewnętrznych i administracji, zdrowia oraz kultury i dziedzictwa narodowego.

 

Uczelnie nadzorowane przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego mogą ubiegać się o realizację zadania zgodnie z poniższymi założeniami:

 

 • publiczne – wszystkie,
 • niepubliczne – kształcące w roku akademickim 2018/2019 co najmniej 200 studentów na studiach stacjonarnych (wg. danych z systemu POL-on).

 

Dodatkowo, przy zlecaniu zadania, Minister NiSW będzie kierował się następującymi kryteriami:

 

 • zapewnienie szkolenia we wszystkich województwach (wg rozkładu terytorialnego),
 • w miastach do 100 tys. mieszkańców zadanie będzie mogło być zlecone tylko jednej uczelni publicznej i jednej niepublicznej.

 

Wybrane uczelnie, którym zostanie zlecone zadanie, zobowiązane będą do przyjmowania na przeszkolenie teoretyczne również kandydatów - studentów
z innych uczelni w danym mieście (województwie), a które nie są w programie.

 

WAŻNE:

 

Uczelnie i szkoły wyższe zainteresowane udziałem w kolejnej edycji programu „Legia Akademicka” więcej informacji na ten temat mogą uzyskać w Biurze programów i Przedsięwzięć Ministra w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego pod numerem telefonu 22 529 27 86.

 

Zasadniczą część programu poprzedzi kampania informacyjno – promocyjna „Legii Akademickiej” połączona z naborem do programu, zarówno uczelni jak
i studentów. Kampania potrwa do połowy grudnia br. Kampanię na terenie uczelni prowadzić będą przedstawiciele terenowych organów administracji wojskowej przy wsparciu jednostek wojskowych patronackich podległych Dowódcy Generalnemu RSZ oraz Dowódcy Wojsk Obrony Terytorialnej.

 

Część teoretyczna szkolenia w uczelniach i szkołach wyższych praktyczne ruszy od początku 2020 roku. Natomiast część praktyczna szkolenia odbędzie się w przerwie wakacyjnej po zakończeniu roku akademickiego 2019/2020. Przewiduje się, że w kolejnej edycji programu „Legia Akademicka” zainteresowanie programem wśród studentów utrzyma się na podobnym poziomie jak w poprzednich dwóch edycjach.

 

LEGIA AKADEMICKA to program skierowany do wszystkich studentów studiów pierwszego i drugiego stopnia, zarówno dziennych i zaocznych, to miejsce zarazem dla kobiet jak i mężczyzn, dla osób odważnych, chcących przeżyć przygodę swojego życia, zdobyć niepowtarzalne doświadczenia i unikalne umiejętności, ukształtować swój charakter i wykuć hart ducha, wyrobić pewności siebie, szczególnie w sytuacjach kryzysowych. Zgłębić trudne arkana żołnierskiego rzemiosła, które przydadzą się zarówno w codziennym życiu jak i w przyszłej pracy zawodowej -  kto wie, być może również w mundurze wojskowym.

 

WAŻNE:

 

Studenci zainteresowani udziałem w III. edycji programu ochotniczego przeszkolenia wojskowego studentów w ramach „Legii Akademickiej”, już dzisiaj powinni zgłosić się do koordynatora programu „Legia Akademicka” w swojej uczelni.

 

Możecie zadzwonić również do nas, gdzie otrzymacie informację co zrobić, aby przystąpić do programu:

 

  • punkt informacyjny w MON – tel. 261 874 672,
  • dane kontaktowe WKU – tel. 261 124 658
  • dane kontaktowe do Wydziału Rekrutacji - tel.261-124-687 lub 261-124-680

Ponadto, wiele ciekawych i przydatnych informacji na temat programu „Legia Akademicka” można odnaleźć na:

 

 • oficjalnej stronie internetowej:

 

https://legiaakademicka.wp.mil.pl/

 

 • stronie Facebooka:

 

https://www.facebook.com/LegiaAkademickaMON/

 

 

 

 

 


 

1.      Co to jest Legia Akademicka?

Legia Akademicka to program skierowany do studentów, zarówno kobiet jak
i mężczyzn, którzy chcieliby odbyć szkolenie wojskowe, uzyskać stopień wojskowy, myślą
o wstąpieniu do wojska i służbie czynnej. To przygoda, realizacja własnych pasji, szansa na zdobycie dodatkowych kwalifikacji, to prestiż.

W 2017 roku MON uruchomiło pilotażowy projekt ochotniczego szkolenia studentów Legia Akademicka. Była to odpowiedź na oczekiwania studentów. W ramach programu szkolenie ukończyło ponad trzy tysiące studentów i studentek. W 2019 roku limit miejsc wynosi 5000.

2.      Kto może wziąć udział w programie?

Aby przystąpić do programu kandydat musi spełnić kilka warunków formalnych:

-        posiadać obywatelstwo polskie;

-        być studentem lub studentką uczelni publicznej lub nie publicznej, również studenci ostatniego roku studiów;

-        posiadać kwalifikację wojskową lub wyrazić gotowość, aby odbyć kwalifikację wojskową;

-        za pośrednictwem uczelni złożyć wniosek o przystąpienie do programu;

-        posiadać kategorię zdrowia kat. A;

-        być niekaralnym za przestępstwa umyślne.

3.      Gdzie się zgłosić?

Aby rozpocząć przygodę z Legią Akademicką najpierw trzeba sprawdzić, czy uczelnia przystąpiła do programu. Jeśli tak, student musi złożyć wniosek o przystąpienie do programu. Pierwszy etap to szkolenie teoretyczne prowadzone przez uczelnie.

4.      Do kiedy muszę złożyć wniosek o przystąpieniu do programu?

Wnioski przyjmują koordynatorzy programu w uczelniach w terminie praktycznie do 28 lutego 2019 roku.

5.      Co mam zrobić, jeśli moja uczelnia nie uczestniczy w programie, a chcę odbyć szkolenie?

Student, który chciałby zostać uczestnikiem szkolenia a jego uczelnia nie dołączyła do programu może zgłosić się do każdej innej uczelni zakwalifikowanej do programu.

6.      Ile trwa szkolenie teoretyczne?

Szkolenie teoretyczne obejmuje ok. 30 godzin lekcyjnych. Zajęcia odbędą się w formie wykładów i obejmą cztery bloki tematyczne:

- podstawy wychowania obywatelskiego i wojskowego

- szkolenie bojowe                                  

- szkolenie logistyczne

- szkolenie ogólne

Szkolenie teoretyczne kończy się zaliczeniem i wydaniem zaświadczenia oraz certyfikatu potwierdzającego odbycie szkolenia i pozytywne zaliczenie go.

Szkolnie teoretyczne powinno zakończy się we wszystkich uczelniach do 17 maja br.

7.      Jakie warunki trzeba spełnić, żeby odbyć szkolenie praktyczne?

Po zaliczeniu części teoretycznej student ochotnik składa poprzez koordynatora programu na swojej uczelni pisemny wniosek o powołanie na ćwiczenia wojskowe. Wnioski dostępne są  na stronach internetowych TOAW lub u koordynatorów w uczelniach (po otrzymaniu z WSzW współpracującymi z poszczególnymi uczelniami).

Po złożeniu wniosku do organów wojskowych student otrzyma kartę powołania na ćwiczenia wojskowe, czyli część praktyczną programu Legia Akademicka.

8.      Ile trwa szkolenie praktyczne?

Część praktyczna szkolenia będzie realizowana w wytypowanych jednostkach wojskowych, jednostkach szkolnictwa wojskowego oraz ośrodkach szkoleniowych SZ RP w okresie tzw. przerwy wakacyjnej, w dwóch turach po 6 tygodni każda.

Każda tura z kolei składa się z dwóch modułów:

-        moduł szkolenia podstawowego trwający 21 dni, zakończony egzaminem i złożeniem przysięgi,

-        moduł szkolenia podoficerskiego trwający 21 dni, zakończony egzaminem i mianowaniem na stopień kaprala rezerwy,

-        moduł oficerski – aktualnie trwają w MON prace nad możliwością uruchomienia modułu oficerskiego, na dzień dzisiejszy przewiduje się, ze najwcześniej moduł oficerski może być uruchomiony w roku akademickim 2019 / 2020.

9.      Gdzie odbywają się zajęcia teoretyczne i kto je prowadzi?

Zajęcia teoretyczne odbywają się w miejscach wyznaczonych przez uczelnie uczestniczące w programie. Wykłady prowadzi doświadczona kadra dydaktyczna uczelni.  Do prowadzenia niektórych zajęć, na wniosek uczelni  mogą być zapraszani doświadczeni oficerowie SZ RP, których wykaz dostępny będzie u szefa wojewódzkiego sztabu wojskowego. Podczas zajęć teoretycznych przewidziane są także spotkania z żołnierzami zawodowymi z jednostek wojskowych i centrów szkolenia gdzie będą realizowane zajęcia praktyczne.

10.  Gdzie i kiedy odbywają się zajęcia praktyczne? Kto je prowadzi?

Zajęcia teoretyczne będą prowadzone w wybranych jednostkach wojskowych, jednostkach szkolnictwa wojskowego oraz ośrodkach szkoleniowych SZ RP. Zajęcia prowadzą doświadczeni instruktorzy, którzy na co dzień zajmują się podnoszeniem kwalifikacji żołnierzy zawodowych oraz szkoleniem kandydatów na żołnierzy zawodowych.

I turnus szkolenia rozpoczyna się 30 czerwca br. i trwa do 10 sierpnia br.

II turnus szkolenia rozpoczyna się 18 sierpnia br. i trwa do 28 września br.

11.  Co trzeba ze sobą zabrać na szkolenie praktyczne? Jak się do niego przygotować?

Przygotowanie do szkolenia praktycznego możesz rozpocząć już od dzisiaj. Ważne jest, aby przystępując do części praktycznej posiadać kondycję fizyczną, która w pozwoli ci wytrzymać trudy szkolenia wojskowego np. poranny rozruch fizyczny, zajęcia praktyczne
z obciążeniem, w tym pokonywanie terenu z broń i elementami wyposażenia indywidualnego żołnierza, itp.

Co warto ze sobą zabrać? Np. buty taktyczne, które jak odpowiednio wcześniej przygotujesz do intensywnego szkolenia, unikniesz otarć naskórka oraz innych dolegliwości spowodowanych nierozchodzonym obuwiem wojskowym.

12.  Co dokładnie obejmuje praktyczny program szkolenia?

Podczas szkolenia praktycznego studenci zdobędą niezbędny zakres umiejętności umożliwiających im przetrwanie na współczesnym polu walki, a tym m.in.:

-        bezpiecznego posługiwania się indywidualną bronią strzelecką oraz amunicją, w tym granatami ręcznymi,

-        ochrony życia przed bronią masowego rażenia (OPBMR) w sytuacjach zagrożenia wystąpienia skażeń od BMR oraz środków napadu powietrznego (sposoby bierne — ochrona przed skutkami uderzeń powietrznych ze strony rakiet i statków powietrznych),

-        przygotowania do realizacji podstawowych indywidualnych zadań w garnizonie i poza nim (udział w ochronie rejonów rozmieszczenia),

-        zasady udzielania pomocy medycznej na polu walki;

-        działania na polu walki w składzie drużyny.

13.  Czy można odbyć tylko szkolenie teoretyczne? Czy mając szkolenie teoretyczne, na szkolenie praktyczne mogę zapisać się w przyszłym roku?

Tak. Jeśli student zdecyduje, że nie będzie uczestniczył w szkoleniu praktycznym ma do tego prawo. Warunkiem przystąpienia do części praktycznej jest zaświadczenie o zaliczeniu szkolenia teoretycznego i złożenie wniosku o powołanie na ćwiczenia.

14.  Kiedy składam przysięgę wojskową?

Przysięgę wojskową składa się pozaliczeniu modułu szkolenia podstawowego, w ostatnim dniu szkolenia. Jest to bardzo uroczysty dzień w życiu każdego żołnierza. Na przysięgę można zaprosić najbliższych, rodzinę i przyjaciół.

15.  Jaki stopień i kiedy uzyskuję po skończeniu szkolenia praktycznego?

Po ukończeniu modułu podstawowego i pozytywnym zaliczeniu egzaminu na jego zakończenie, student może być awansowany jest na stopień starszego szeregowego rezerwy, zależy to od osiągniętych wyników. Natomiast po zakończeniu  modułu podoficerskiego, pozytywnym zaliczeniu egzaminu podoficerskiego, student awansowany jest do stopnia kaprala rezerwy.

 

16.  Czy za szkolenie praktyczne otrzymam gratyfikację pieniężną? Czy będąc członkiem Legii Akademickiej przysługują mi zniżki na komunikację publiczną?

Za dzień szkolenia praktycznego w jednostce wojskowej student – ochotnik, jak każdy szeregowy, otrzyma 91,20 zł (po podwyżkach zapowiedzianych w 2019 roku kwota ta wzrośnie wraz z podniesieniem kwoty bazowej).

17.  Co to znaczy, że będę w rezerwie?

Oznacza to, że będzie spełniał formalne warunki do odbycia wybranej formy czynnej służby wojskowej (m.in. powołania do zawodowej służby wojskowej lub terytorialnej służby wojskowej). Ponadto, zaszeregowany zostanie do zasobów żołnierzy rezerwy które przeznaczone są również do nadania przydziału mobilizacyjnego w jednostkach wojskowych Sił Zbrojnych RP.

18.  Czy po zakończeniu szkolenia i uzyskaniu stopnia w rezerwie będę musiał w przyszłości uczestniczyć w ćwiczeniach wojskowych na poligonie?

Na ćwiczenia wojskowe mogą być powoływane osoby, które będą miały nadane lub planowane do nadania przydziały mobilizacyjne do jednostek wojskowych. W trakcie studiów (pobierania nauki) nie przewiduje się.

19.  Czy jako osoba, która weźmie udział w programie LA jestem uprzywilejowana/ny przy rekrutacji do zawodowej służby wojskowej? Jeśli tak, to w jaki konkretnie sposób?

Właściwym organem do powoływania do zawodowej służby wojskowej jest Departament Kadr MON.

20.  Jakie wyposażenie indywidualne i umundurowanie otrzymam na szkoleniu praktycznym? Czy mogę zabrać na nie swoje buty taktyczne?

Miedzy innymi hełm, broń, maskę p.gaz, i odzież ochronną, kamizelkę taktyczną. Oczywiście komplet umundurowania polowego zgodnie z należnościami.

Tak, można zabrać na szkolenie własne buty taktyczne, które jak odpowiednio wcześniej przygotujesz do intensywnego szkolenia, unikniesz otarć naskórka oraz innych dolegliwości spowodowanych nierozchodzonym obuwiem wojskowym.

21.  Czy posiadając kategorię zdrowia inną niż A (kategoria zdolności A, czyli orzeczenie o zdolności do czynnej służby wojskowej) mogę przystąpić do programu?

Nie można.

22.  Czy jako student, będąc już żołnierzem WOT, mogę przystąpić do programu Legia Akademicka? Jeśli tak, czy muszę odbywać część teoretyczną i szkolenie podstawowe?

Będąc żołnierzem WOT nie można przystąpić do programu LA, ponieważ żołnierz ten  jest w trakcie odbywania czynnej służbie wojskowej jaką jest m.in. TSW.

 

23.  Czy osoby przebywające na urlopie dziekańskim mogą przystąpić do programu?

TAK.

24.  Gdzie i kiedy mogę odbyć kwalifikacje wojskową?

Kwalifikacja wojskowa przeprowadzana jest corocznie w wyznaczonym dla danej gminy terminie od dnia 04 lutego b.r. na terenie administrowanym przez wojskowe komendy uzupełnień właściwe ze względu na miejsce pobytu stałego lub pobytu czasowego trwającego ponad trzy miesiące osób objętych kwalifikacją. Informacje dotyczące udziału w kwalifikacji wojskowej udzielają wojewódzkie sztaby wojskowe i wojskowe komendy uzupełnień. W miesiącu styczniu należy zgłosić do macierzystego WKU akces  przystąpienia do kwalifikacji wojskowej.

25.  Jak przygotować się szkolenia praktycznego, aby sprostać intensywnemu szkoleniu  wojskowemu?

Przygotowanie do szkolenia praktycznego możesz rozpocząć już od dzisiaj. Ważne jest, aby przystępując do części praktycznej posiadać kondycję fizyczną, która w pozwoli ci wytrzymać trudy szkolenia wojskowego np. poranny rozruch fizyczny, zajęcia praktyczne
z obciążeniem, w tym pokonywanie terenu z broń i elementami wyposażenia indywidualnego żołnierza, itp.

26.  Czy jako student, po odbyciu całego cyklu szkolenia w ramach programu Legia Akademicka, będąc kapralem rezerwy, w trakcie trwania studiów mogę być powoływany na inne ćwiczenia wojskowe?

Wobec ww. osób, w trakcie trwania studiów (pobierania nauki) nie przewiduje się nadawania przydziałów mobilizacyjnych, a zatem także nie przewiduje się powoływania na ćwiczenia wojskowe.

27.  Czy jako student, po odbyciu całego cyklu szkolenia w ramach programu Legia Akademicka, będąc kapralem rezerwy, mogę wstąpić do WOT? Na jakich zasadach?

Tak, na takich samych zasadach jak każdy inny żołnierz rezerwy. O szczegóły powołania do WOT pytaj w macierzystej wojskowej komendzie uzupełnień bądź w jednostce WOT w której zamierzasz podjąć służbę.

28.  Proszę także o informację na temat obszaru cyber, który będzie realizowany podczas programu i który będzie novum w tegorocznej edycji. Gdzie i kiedy będzie realizowany oraz na czym będzie polegał?

Będzie realizowany na bazie ośrodka szkolenia w Zegrzu w terminie prowadzonego szkolenia praktycznego. Preferowani są studenci z takich kierunków jak: matematyka, informatyka, elektronika i kryptologia.

 

 

 

 


Zapraszamy do obejrzenia materiału będącego efektem współpracy WKU w Gliwicach z Telewizją Imperium w związku ze współprowadzeniem programu pilotażowego „Legia Akademicka”.

 

 

 

 

 

  
 • BIP
pdf

Kontakt

Wojskowa Komenda Uzupełnień w Gliwicach
Zawiszy Czarnego 7
44-121 Gliwice
tel. 261124658
fax. 261124691
wku.gliwice@wp.mil.pl

  
 • BIP