Wojskowa Komenda Uzupełnień w Gliwicach


czcionka mniejsza czcionka normalna czcionka większa
KWALIFIKACJA WOJSKOWA w 2020 ROKU

Zgodnie z § 2 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Ministra Obrony Narodowej z dnia 4 października  2019 r. w sprawie przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej w 2020 r. (Dz.U. 2019r. poz.1981), kwalifikacja wojskowa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przeprowadzona zostanie w okresie od dnia 3 lutego do dnia 30 kwietnia 2020 r.

W tym okresie zostały wyznaczone nw. terminy kwalifikacji prowadzone przez powiatowe komisje lekarskie dla miast i powiatów z obszaru administrowanego przez Wojskową Komendę Uzupełnień w Gliwicach tj. miast: Gliwice, Zabrze, Bytom oraz powiatów: gliwickiego i tarnogórskiego.  

Celem kwalifikacji wojskowej, którą zgodnie z ustawą o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej przeprowadzają wojewodowie przy współudziale szefów wojewódzkich sztabów wojskowych, wojskowych komendantów uzupełnień i starostów,
a także wójtów lub burmistrzów (prezydentów miast), jest ustalenie zdolności osób do czynnej służby wojskowej, ich wstępnego przeznaczenia do poszczególnych form powszechnego obowiązku obrony, założenia ewidencji wojskowej oraz rekrutacji do ochotniczych form służby wojskowej.

Do stawienia się do kwalifikacji wojskowej w 2020 r. wezwani będą:

1.  mężczyźni urodzeni w 2001 roku;

2.  mężczyźni urodzeni w latach 1996 – 2000, którzy nie posiadają określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej;

3.  osoby urodzone w latach 1999 – 2000 które,

a/ zostały uznane przez powiatowe komisje lekarskie za czasowo niezdolne do czynnej służby wojskowej ze względu na stan zdrowia, jeżeli okres tej niezdolności upływa przed zakończeniem kwalifikacji wojskowej,

b/ zostały uznane przez powiatowe komisje lekarskie za czasowo niezdolne do czynnej służby wojskowej ze względu na stan zdrowia, jeżeli okres tej niezdolności upływa po zakończeniu kwalifikacji wojskowej, i złożyły, w trybie art. 28 ust. 4 i 4b ustawy z  dnia 21 listopada 1967r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczpospolitej Polskiej, wniosek o zmianę kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej przed zakończeniem kwalifikacji wojskowej.

4. kobiety urodzone w latach 1996 – 2001, posiadające kwalifikacje przydatne do czynnej służby wojskowej, oraz kobiety pobierające naukę w celu uzyskania tych kwalifikacji, które w roku szkolnym lub akademickim 2019/2020 kończą naukę w szkołach lub uczelniach medycznych i weterynaryjnych oraz na kierunkach psychologicznych albo będące studentkami lub absolwentkami tych szkół lub kierunków, o których mowa w § 2 Rozporządzania Rady Ministrów z dnia 28 kwietnia 2017r. w sprawie wskazania grup kobiet poddawanych obowiązkowi stawienia się do kwalifikacji wojskowej (Dz.U. 2017 r. poz. 944);

5.  osoby, które ukończyły 18 lat życia i zgłosiły się ochotniczo do pełnienia służby wojskowej, jeżeli nie posiadają określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej.

 Osoba stawająca do kwalifikacji powinna posiadać ze sobą:

  • dokument tożsamości – dowód osobisty  lub paszport,
  • zdjęcie jak do dowodu osobistego o wymiarach 3 x 4 cm,

oraz dokumentację określoną w otrzymanym wezwaniu.

 

TERMINY KWALIFIKACJI WOJSKOWEJ

PROWADZONEJ PRZEZ POWIATOWE KOMISJE LEKARSKIE

NA TERENIE ADMINISTROWANYM PRZEZ WKU W GLIWICACH:

 

 

 

 

NAZWA KOMISJI

OKRES PRACY KOMISJI

ADRES KOMISJI

TELEFON

POWIATOWA KOMISJA LEKARSKA DLA POWIATU

GLIWICKIEGO

03.02 – 28.02.2020 r.

obiekt WKU Gliwice

Gliwice

ul. Zawiszy Czarnego 7

261-124-689

POWIATOWA KOMISJA LEKARSKA DLA MIASTA

GLIWICE

19.03 - 24.04.2020 r.

obiekt WKU Gliwice

Gliwice

ul. Zawiszy Czarnego 7

261-124-689

POWIATOWA KOMISJA LEKARSKA DLA POWIATU

TARNOGÓRSKIEGO

02.03 – 08.04.2020 r.

Tarnowskie Góry

ul. Sienkiewicza 16

32/ 381-81-04

POWIATOWA KOMISJA LEKARSKA DLA MIASTA

BYTOM

12.03 – 21.04.2020 r.

Bytom

ul. Smolenia 35

32/ 281-83-94

POWIATOWA KOMISJA LEKARSKA DLA MIASTA

ZABRZE

24.02 - 31.03.2020 r.

Zabrze

ul. Karola Miarki 5

32/ 373-34-38

 

 

    
  • BIP
pdf

Kontakt

Wojskowa Komenda Uzupełnień w Gliwicach
Zawiszy Czarnego 7
44-121 Gliwice
tel. 261124658
fax. 261124691
wku.gliwice@wp.mil.pl

    
  • BIP