Wojskowa Komenda Uzupełnień w Gliwicach


czcionka mniejsza czcionka normalna czcionka większa
Komendanci WKU

Wojskowa Komenda Uzupełnień realizuje zadania związane z zabezpieczeniem pokojowego i  mobilizacyjnego uzupełnienia jednostek wojskowych, formacji obrony cywilnej i jednostek przewidzianych do militaryzacji oraz zadań związanych z administrowaniem zasobami osobowymi i etatowymi świadczeniami rzeczowymi, a także zadaniami rekonwersyjnymi. Wojskowa Komenda Uzupełnień w Gliwicach kierowana jest przez Komendanta ppłk Mirosława Stefanówa.


Odpowiada on za kierowanie i zdolność bojową oraz wszechstronne przygotowanie do działania stanu osobowego, a zwłaszcza za realizację przedsięwzięć związanych z osiąganiem wyższych stanów gotowości bojowej, stopni gotowości alarmowej i gotowości mobilizacyjną, ochronę informacji niejawnych, bezpieczeństwo teleinformatyczne i fizyczne zabezpieczenie Wojskowej Komendy Uzupełnień, dyscyplinę, porządek wojskowy, organizację pracy, sprawność techniczną oraz stan utrzymania uzbrojenia i sprzętu wojskowego będącego na wyposażeniu Wojskowej Komendy Uzupełnień.
 
 

Komendanci (szefowie) Organów Odpowiadających Dzisiejszej Wojskowej Komendzie Uzupełnień w Gliwiach

rotm. Wacław BANASZKIEWICZ Komendant powołanej we wrześniu 1945 roku Rejonowej Komendy Uzupełnień w Gliwicach
ppłk Karol ŻUKOWSKI Komendant powstałej w 1951 roku Wojskowej Komendy Rejonowej w Gliwiach
płk Władysław TKACZ Szef utworzonego w styczniu 1965 roku Powiatowego Sztabu Wojskowego w Gliwiach

Komendanci Wojskowej Komendy Uzupełnień w Gliwicach

płk Piotr BOGDAŃSKI 1975-1990
płk dypl. Tadeusz MACIASZCZYK 1990-1998
płk dypl. Andrzej SZAJKOWSKI 1998-2003
ppłk Andrzej HAJOK 2003-2006
mjr Piotr STANIEK (czasowo pełniący obowiązki) 2006-2007
ppłk dypl. Roman NOWOGRODZKI 2007-2018
mjr Tadeusz KUŚMIERCZYK (czasowo pełniący obowiązki)

2018-2019

ppłk Mirosław STEFANÓW

2019-do dzisiaj

 

 

    
  • BIP
pdf

Kontakt

Wojskowa Komenda Uzupełnień w Gliwicach
Zawiszy Czarnego 7
44-121 Gliwice
tel. 261124658
fax. 261124691
wku.gliwice@wp.mil.pl

    
  • BIP