Wojskowa Komenda Uzupełnień w Gliwicach


czcionka mniejsza czcionka normalna czcionka większa
Kierownictwo

Wojskowy Komendant Uzupełnień

ppłk Mirosław STEFANÓW

 
 

                Absolwent Wyższej Szkoły Oficerskiej Wojsk Zmechanizowanych im. Tadeusza Kościuszki we Wrocławiu- wydział inż wojsk obrony przeciwchemicznej (1995). Tytuł magistra uzyskał w Wyższej Szkole Pedagogicznej w Krakowie na kierunku humanistycznym (2001). W 2003 roku ukończył studia podyplomowe na kierunku administracja i zarządzanie na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach.

Zawodową służbę wojskową rozpoczął w 1 batalionie obrony przeciwchemicznej w Zgorzelcu. Następnie służył w 10 Śląskim Pułku Artylerii Mieszanej w Kędzierzynie Koźlu. Od 1998 roku związany z terenowymi organami administracji wojskowej, początkowo z Wojskową Komendą Uzupełnień w Katowicach, a następnie z Wojskową Komendą Uzupełnień w Bielsku-Białej, gdzie zajmował stanowisko Szefa Wydziału-Zastępcy Wojskowego Komendanta Uzupełnień.

 

W 2018 roku ukończył w Akademii Marynarki Wojennej kurs kwalifikacyjny dla kandydatów na stanowiska służbowe zaszeregowane do stopnia etatowego: „podpułkownik,(komandor porucznik) realizujących zadania w obszarze ogólnym". W 2019 roku na Wydziale Wojskowym Akademii Sztuki Wojennej ukończył kurs doskonalący w pionie funkcjonalnym sztabowym – „Kierowanie terenowymi organami administracji wojskowej (TOAW) szczebla WKU”.

 

 
 
 
 
 
 
 
Szef Wydziału
Planowania Mobilizacyjnego i Administrowania Rezerwami
Zastępca Wojskowego Komendanta Uzupełnień
mjr Tadeusz KUŚMIERCZYK

mjr.Tadeusz Kuśmierczyk      Absolwent Wyższej Szkoły Oficerskiej im. Gen. Bema w Toruniu  (1995). Tytuł magistra uzyskał na Uniwersytecie Wrocławskim na kierunku administracja publiczna (2000).
       W 2004 roku ukończył Wyższy Kurs Specjalistyczny oficerów TOAW w Centrum Szkolenia Wojsk Lądowych w Poznaniu, a także studia podyplomowe na kierunku edukacja informatyczna na Politechnice Częstochowskiej. W 2012 ukończył studia podyplomowe w Wyższej Szkole Zarządzania Ochroną Pracy w Katowicach w zakresie BHP i Systemów Bezpieczeństwa. W 2017 ukończył studia podyplomowe w Wyższej Szkole Bezpieczeństwa Publicznego i Indywidualnego "Apeiron" w Krakowie w zakresie Bezpieczeństwo i Zarządzanie Kryzysowe.
       Zawodową służbę wojskową pełnił w 10 Śląskim Pułku Artylerii Mieszanej, a następnie w 22 Karpackiej Brygadzie Piechoty Górskiej. Od 2001 roku związany z terenowymi organami administracji publicznej, począwszy od stanowiska oficera sekcji administracji rezerw oficerskich i chorążych - Wojskowej Komendy Uzupełnień w Rybniku.
       Uczestnik misji zagranicznych – Polskiego Kontyngentu Wojskowego w Islamskiej Republice Afganistanu: XV zmiany (2014) misji ISAF na stanowisku starszego oficera BHP oraz I zmiany (2015) i VII zmiany (2017/2018) misji RESOLUTE SUPPORT w obszarze szkoleniowo – doradczym.
    W 2015 roku za dokonanie czynu bojowego połączonego z ofiarnością i odwagą żołnierzy Minister Obrony Narodowej nadał XV zmianie tytuł „Przodujący Pododdział Wojska Polskiego”, nadając jego żołnierzom wyróżniający sznur niebieski.
 
 

 
 

             Szef Wydziału Rekrutacji              

mjr Robert CIEŚLA
mjr.Robert Cieśla

     Absolwent Wydziału Mechanicznego Wojskowej Akademii  Technicznej (1995). Po ukończeniu studiów został skierowany do pełnienia służby w jednostkach wojskowych podległych ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych,  gdzie pełnił obowiązki na stanowiskach dowódcy plutonu oraz dowódcy kompanii. W trakcie służby ukończył Studia Podyplomowe Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego w Wojskowej Akademii Technicznej. W 2001 roku wskutek likwidacji jednostki wojskowej w której pełnił służbę, został przeniesiony do rezerwy. W 2002 roku ukończył Studia Podyplomowe Administracji i Zarządzania  na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach.

    Swoją pracę zawodową związał początkowo z sektorem prywatnym, po czym w 2005 roku został pracownikiem samorządowym Urzędu Miasta  w Siemianowicach Śląskich, jako inspektor w Centrum Zarządzania Kryzysowego.W 2012 roku ponownie powołany do zawodowej służby wojskowej, którą pełni w Terenowych Organach Administracji Wojskowej tj. Wojskowej Komendzie Uzupełnień w Katowicach, następnie w  Wojewódzkim Sztabie Wojskowym w Katowicach. Od dnia 4 lutego 2019 pełni obowiązki Szefa Wydziału Rekrutacji WKU w Gliwicach.

 
WAKAT

    
  • BIP
pdf

Kontakt

Wojskowa Komenda Uzupełnień w Gliwicach
Zawiszy Czarnego 7
44-121 Gliwice
tel. 261124658
fax. 261124691
wku.gliwice@wp.mil.pl

    
  • BIP