Wojskowa Komenda Uzupełnień w Gliwicach


czcionka mniejsza czcionka normalna czcionka większa
Historia
wku_kiedys wku_teraz 


Historia Wojskowej Komendy Uzupełnień w Gliwicach sięga końca II wojny światowej,kiedy na terenie ówczesnego województwa śląskiego sukcesywnie tworzono organy administracji wojskowej.Podstawą były Dekrety Polskiego Komitetu Wyzwolenia Narodowego z 15 sierpnia i 30 października 1944 roku o częściowej mobilizacji i rejestracji ludności do służby wojskowej oraz Rozporządzenie Kierownika Resortu Obrony Narodowej wydane w porozumieniu z Kierownikiem Resortu Administracji Publicznej z 15 sierpnia 1944 roku o utworzeniu Rejonowych Komend Uzupełnień (RKU) i ustaleniu ich zasięgu terytorialnego.W kontekście organizacji,zadań i funkcji, RKU przypomniały przedwojenne powiatowe komendy uzupełnień.

Początek działalności Rejonowej Komendy Uzupełnień w Gliwicach dało rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 21 sierpnia 1945 roku. Nowo utworzona komenda swym zasięgiem objęła początkowo miasto Gliwice i powiat gliwicki oraz miasto Bytom i powiat bytomski.Kolejne lata,to liczne zmiany związane zarówno z obszarem i zakresem działania,jak i nazewnictwem. Uchwałą Sejmu z 1950 roku gliwicka komenda,tak jak i inne rejonowe komendy uzupełnień,została przemianowana na Wojskową Komendę Rejonową. Pod tą nazwą funkcjonowała do 1965 roku,kiedy to na podstawie Zarządzenia Szefa Sztabu Generalnego przeformowoana została w Miejski Sztab Wojskowy. Jako Wojskowa Komenda Uzupełnień w Gliwicach działa od 1975 roku,a w obecnym zasięgu terytorialnym od początku 2011 roku, gdy przyjęła część zadań rozformowanej Wojskowej Komendy Uzupełnień w Tarnowskich Górach.

Komenda usytuowana jest w centrum Gliwic,w zabytkowym,odnowionym budynku przy ul.Zawiszy Czarnego.

    
  • BIP
pdf

Kontakt

Wojskowa Komenda Uzupełnień w Gliwicach
Zawiszy Czarnego 7
44-121 Gliwice
tel. 261124658
fax. 261124691
wku.gliwice@wp.mil.pl

    
  • BIP