Wojskowa Komenda Uzupełnień w Gliwicach


czcionka mniejsza czcionka normalna czcionka większa
Do pobrania
30 marca 2012 r. weszła w życie ustawa z dnia 19 sierpnia 2011 r. o weteranach działań poza granicami państwa. (Dz. U. Nr 205, poz. 1203).  Stosownie do jej zapisów osoby biorące udział w działaniach poza granicami państwa mogą ubiegać się o przyznanie statusu weterana bądź statusu weterana poszkodowanego. Ustawa dotyczy żołnierzy i pracowników.
Do Pobrania:
1.Wniosek o przyznanie statusu weterana
2.Wniosek o przyznanie statusu weterana-poszkodowanego
3.Wniosek o przyznanie zapomogi
4.Oświadczenie o formie wypłaty zapomogi
5.Oświadczenie o zamiarze korzystania z pomocy w zakresie pokrycia kosztów opłaty za naukę lub studia oraz przejazdów z miejsca zamieszkania oraz zakwaterowania
6.Wniosek o przyznanie pomocy na naukę
7.Oświadczenie o formie wypłaty pomocy na naukę
8.Zobowiązanie o przerwaniu nauki
9.Oświadczenie o nieotrzymywaniu pomocy
10.USTAWA z dnia 19 lipca 2019 r. o zmianie ustawy o weteranach
    
  • BIP
pdf

Kontakt

Wojskowa Komenda Uzupełnień w Gliwicach
Zawiszy Czarnego 7
44-121 Gliwice
tel. 261124658
fax. 261124691
wku.gliwice@wp.mil.pl

    
  • BIP