Wojskowa Komenda Uzupełnień w Gliwicach

Zgodnie z § 8 rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej z dnia 4 marca 2010 r. w sprawie wojewódzkich sztabów wojskowych i wojskowych komend uzupełnień (Dz. U z 2010 r.,  Nr 41,  poz. 242):

Strukturę organizacyjną wojskowej komendy uzupełnień tworzą:

    Wydział Planowania Mobilizacyjnego i Administrowania Rezerwami
    Wydział Rekrutacji.


Do kierowniczych stanowisk Wojskowej Komendy Uzupełnień należą:

    Wojskowy Komendant Uzupełnień
    zastępca WKU — szef Wydziału Planowania Mobilizacyjnego i Administrowania Rezerwami;
    szef Wydziału Rekrutacji.

Kontakt

Wojskowa Komenda Uzupełnień w Gliwicach
Zawiszy Czarnego 7
44-121 Gliwice
tel. 261124658
fax. 261124691
wku.gliwice@wp.mil.pl

    
  • BIP