Wojskowa Komenda Uzupełnień w Gliwicach

Wojskowy Komendant Uzupełnień w Gliwicach jest terenowym organem  wykonawczym Ministra Obrony Narodowej w sprawach operacyjno-obronnych i rządowej administracji niezespolonej.

Zgodnie z §3 pkt.12 lit.e oraz §4 pkt.34 Rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej z  dn. 08.12.2011r. w sprawie wojewódzkich sztabów wojskowych i wojskowych komend uzupełnień (dz.U. z 2011r. Nr 279 poz 1640) Wojskowa Komenda Uzupełnień w Gliwicach z dniem 01.01.2011r. obejmuje swoim zasięgiem miasta Gliwice, Zabrze, Bytom oraz powiat gliwicki i tarnogórski, oraz dodatkowo zasoby archiwalne miasta Piekary Śląskie (osoby powyżej 60 roku życia). Pozostałe zasoby miasta Piekary Śląskie przejęła Wojskowa Komenda Uzupełnień w Chorzowie.

Wojskowa Komenda Uzupełnień w Gliwicach swoim zasięgiem działania obejmuje obszar o powierzchni 1630 km2,na którym zamieszkuje ok. 920 tys. ludności.

Podstawy prawne funkcjonowania Wojskowej Komendy Uzupełnień w Gliwicach:

Ustawa z dnia 4 września 1997r. o działach administracji rządowej (tj. Dz. U z 2013r., poz. 743 z późn. zm.)

Ustawa o powszechnym obowiązku obrony  Rzeczypospolitej Polskiej (tj. Dz. U z 2017r., poz. 1430 z późn. zm.)

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 4 marca 2010 r. w sprawie wojewódzkich sztabów wojskowych i wojskowych komend uzupełnień (Dz. U z 2010 r.,  Nr 41,  poz. 242).

Kontakt

Wojskowa Komenda Uzupełnień w Gliwicach
Zawiszy Czarnego 7
44-121 Gliwice
tel. 261124658
fax. 261124691
wku.gliwice@wp.mil.pl

    
  • BIP