Wojskowa Komenda Uzupełnień w Gliwicach

Informacja publiczna, która nie została opublikowana na stronie Biuletynu Informacji Publicznej jest udostępniana na wniosek.

Adres korespondencyjny:

WOJSKOWA KOMENDA UZUPEŁNIEŃ W GLIWICACH
ul. Zawiszy Czarnego 7
44-121 Gliwice
tel. 261-124-658
email: wku.gliwice@ron.mil.pl

Złożenie wniosku
Wniosek o udostępnienie informacji publicznej może być złożony w formie:  

  • ustnej lub telefonicznej;
  • pisemnej;
  • za pośrednictwem platformy ePUAP
  • dostarczony osobiście.

W przypadku telefonicznego zgłoszenia wniosku, informacja jest udzielana niezwłocznie. Jeżeli nie jest możliwe niezwłoczne udzielenie odpowiedzi, wnioskodawcę informuje się o możliwości złożenia wniosku pisemnego.

Terminy

Informację publiczną udostępnia się bez zbędnej zwłoki, nie później niż w terminie 14 dni od daty złożenia wniosku. W przypadku, gdy informacja nie może być udostępniona w tym terminie, powiadamia sie wnioskodawcę w terminie 14 dni od daty złożenia wniosku o powodach opóźnienia oraz o terminie, w jakim informacja publiczna zostanie udostępniona. Termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od daty wpływu wniosku do WKU w Gliwicach.

Opłaty

Za udzielenie informacji publicznej mogą być pobierane opłaty, jeżeli urząd będzie musiał ponieść dodatkowe koszty związane ze wskazanym we wniosku sposobem
udostępnienia lub koniecznością przekształcenia informacji na formę wskazaną we wniosku.
Wnioskodawca powinien być poinformowany o wysokości opłaty.
(art. 15 pkt. 1 Ustawy o dostępie do informacji publicznej z dnia 6 września 2001 r., Dz.U. nr 112, poz. 1198).

Kontakt

Wojskowa Komenda Uzupełnień w Gliwicach
Zawiszy Czarnego 7
44-121 Gliwice
tel. 261124658
fax. 261124691
wku.gliwice@wp.mil.pl

    
  • BIP